شاید تاکنون بارها نام ترانزیستور و یا آی‌سی را شنیده باشید. اما جالب است بدانید که تمامی این قطعات تنها از به هم متصل شدن چند دیود ساخته شده‌ و به همین دلیل ، دیود یکی از مهمترین قطعات موجود در صنعت الکترونیک بوده که آشنایی با آن میتواند شما را قادر به تجزیه و تحلیل نوع عملکرد بسیاری از مدارهای الکترونیکی نماید.

در درون گوشی همراهی که در دست دارید میلیونها دیود قرار دارد که به صورتی باورنکردنی در کنار یکدیگر چیده شده تا عملکرد مورد نظر شما را بوجود آورند.