خرداد ۲۰, ۱۳۹۶

آشنایی با سرفصل های مهم آموزش روباتیک

از آنجا که دانش روباتیک حاصل ترکیب شدن دو رشته مهندسی الکترونیک و مکانیک میباشد ، از این رو لازم است تا دانش‌آموزان  همزمان با آموختن […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۶

نقش ترانزیستور (Transistor) در کیت الکترونیکی و ساختمان آن

کمتر کسی را میتوان یافت که با نام ترانزیستور آشنایی نداشته باشد و میدانید که این قطعه یکی از مهمترین قطعات موجود در الکترونیک و کیت […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۶

نقش crossover و Speaker Impedanceدر کیت الکترونیکی

Crossover چیست؟ به مدارهایی که در یک کیت الکترونیکی صوتی نقش فیلتر را ایفا مینمایند ، “کراس اُور” گفته میشود و دلیل بکارگیری این گونه فیلتر‌ها […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۶

آی سی در کیت الکترونیکی

مدارهای مجتمع که به اختصار  (IC (Integrated Circuit نامیده میشوند،  امروزه دارای نقش بسیار زیادی در الکترونیک می‌باشند. آی‌سی ها همان مدارهای الکترونیکی هستند که در درون […]