ML-49

نوشتن شدن متن و یا یک نام توسط LED هایی نورانی میتواند به صورتهای مختلفی انجام گیرد که هریک از آنها از جذابیت بالایی برخوردار میباشند.

در این مدار که عملکرد آن به کمک دو عدد آی‌سی پیشرفته صورت میگیرد ، کلمه LOVE توسط LEDهایی پر نور و درخشان (به رنگ قرمز) ، حرف به حرف روشن شده و پس از آنکه تمامی LEDها درخشندگی خود را به نمایش گذاشتند ، مجددا ً این نمایش از ابتدا آغاز میگردد.

شما میتوانید  LED های این دستگاه را از روی آن جدا کرده و آنها را به صورت دیگری در کنار یکدیگر قرار دهید تا بتوانند کلمه یا نام دلخواه شما را نمایش دهند.

این مدار قابلیت کار با ولتاژ 12 ولت را داشته و میتوان به کمک  باتری ماشین آن را روشن نمود و ایده‌ای جالب در بکارگیری این مدار نوشتن کلمهSTOP  به هنگام فشردن پدال ترمز در ماشین بوده که برای این منظور میتوانید مدار را در جعبه‌ای زیبا قرار داده و آن را پشت شیشه عقب خودرو نصب نمایید.

(برای راهنمایی بیشتر به قسمت مطالب آموزشی مراجعه نمایید)